ระดับอาการเส้นเลือดขอด

รักษาเส้นเลือดขอด

ระดับอาการเส้นเลือดขอด


เส้นเลือดขอดจะมีอยู่หลายลักษณะ ตามระดับอาการของเส้นเลือดขอดที่เป็นขณะนั้น โดยแยกอาการของเส้นเลือดขอดได้ดังนี้

เส้นเลือดขอดแบบฝอย (Spider Veins)

เส้นเลือดขอดแบบฝอย แตกเป็นเส้นเล็กๆ (Spider Veins) ถือเป็นเส้นเลือดขอดที่มีความรุนแรงของอาการน้อยที่สุด

เส้นเลือดขอดแบบฝอย spider-veins
เส้นเลือดขอดแบบฝอย spider-veins

เส้นเลือดขอดขนาดกลาง

ลักษณะของเส้นเลือดจะไม่โป่งพองออกมามาก แต่ก็พอสังเกตุได้

varicose-vein-เส้นเลือดขอดขนาดกลาง
เส้นเลือดขอดขนาดกลาง

เส้นเลือดขอดโป่งพอง ขนาดใหญ่ (Varicose Veins)

เส้นเลือดขอดประเภทนี้ จะสังเกตุเห็นค่อนข้างชัด เพราะเส้นเลือดจะโป่งนูนออกมาเป็นขดๆให้เห็นได้เลย

เส้นเลือดโป่งพอง ขนาดใหญ่-2-min
เส้นเลือดโป่งพอง ขนาดใหญ่

 

ใส่ความเห็น